IJWI RY’UMWANA muri Iyi minsi ndiyumvamo kuvugira umwana!

by

JWI RY ‘UMWANA
guha umwana umwanya

1. Kuva umwana asamwa akenera ababyeyi bombi kandi ni mu gihe bose baba babigizemo uruhare!
Niyo mpamvu kuva agisamwa agomba gukundwa akitabwaho kandi akagira umwanya wihariye ngo ababyeyi be bamuganirize, bamuririmbire kandi bamubwire urukundo bamufitiye!
2. Ni ngombwa guha umwana umwanya kandi ababyeyi muri kumwe
Nigeze gusaba ababyeyi kujya baza ku ishuri ari bombi dore bimwe mu bisubizo nabonye :
– urumva uwo mwanya twawubona!
– shuguli zabaye nyinshi!
– natahira gusura umwana akazarya iki?
– si ngombwa ko tuzana
-tuzajya dusimburana

Nyamara umunsi umwe nigeze kumva abana baganira umwe abwira undi ngo “ko ntarabona Papa wawe agusura nta we ugira? ”
Uwo mwana yararize kuko yari azi neza ko amufite!
Icyo ugomba guha umwana bwa mbere ni présence yawe!
Ibyo bimutera ishema mu bandi!

3. Papa na Maman Iyo bari kumwe umwana arabitegereza ni bo ba mbere rugero rwiza be! Ni yo mpamvu iyo bavuguruzanya bya hato na hato bivangira umwana akabura icyo afata n’icyo areka!

4. Ikigusetsa ni uko ubona Umubyeyi yabona akanya ko kujya mu kabari agataha atinze, akajya muri sport, akajya kuri whatsaap, akareba umupira, Agataha ubukwe ariko agatinyuka kurara atabonye umwana we! Bwanacya akirirwa atamubonye! Maze umunsi bazahura agahita amutonganyiriza
amakosa ye!

5. Umwana akeneye urugero rwiza rw’umubyeyi we! Ibyo ukorera imbere y’umwana wawe ni yo shusho azerekana igihe azaba umugabo cg umugore!

6. Umwana akeneye gukorerwa imirimo imwe n’imwe n’ababyeyi be! Cyane cyane akiri muto kuhagirwa, gucibwa inzara, kugaburirwa n’ibindi!
Nigeze kumva isengesho ry’umwana ufite ababyeyi atabona ati “Mana ufashe abana b’imfubyi bafite ababyeyi, kugirango babonane! ”

7. Reka nsabe abagabo basure abana ku mashuri, babaherekeze, babatembereze, bicare bakine n’abana! Ibi umwana ntajya abyibagirwa!

8. Nsabe abagore bonse abana babakunze, bareke guhamagara abakozi buri kanya ngo bite ku bana batabyaye kandi bicaye aho! Hari n’ibyateye ngo ni ubusirimu umugore agashorera umuyaya ahetse umwana na we akarebera! Kuba Umubyeyi ni ugukunda bose bakabibona. Uzaguseka ko wihekeye kibondo uzamubwire ko adakwiye kubyara!

9. Bagabo na mwe bagore nimugera mu rugo mujye muzimya TV, muve kuri whatsaap n’irindi koranabuhanga mwumve amajwi y’abo mwabyaye kuko bavuga neza kurusha ibyo byose

10. Umwana ntakarare umugisha w’ababyeyi!
Ni byiza ko mumubwira ibyiza, mukamuha umugisha wa kibyeyi kandi mukamwaturiraho ibyiza! Bimuvura amavunane n’ibikomere yahuye na byo mu gihe mutari kumwe!

Reka nibutse wowe urera umwana utabyaye ngo umukunde nk’uwawe! Ntuzibagirwe kumuhana no kumuhanura! Ntuzatinye kumukunda kuko kuba Umubyeyi ni impano y’Imana.

UMWANA NTAKAKUBURE UKIRIHO!
urakabyara kandi uhore uri umubyeyi

Nifurije ababyeyi n’abana umugisha w’Imana


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *