ijambo


in
575
Amasomo yo ku cyumweru cya 5 B cy’Igisibo

Amasomo yo ku cyumweru cya 5 B cy’Igisibo

Speaker: | March 18, 2018

Kuwa 18/03/2018 Abatagatifu : Sirilo w’i Yeruzalemu, Salivatori, Edouard Isomo rya 1: Yeremiya 31, 31-34 Igihe kiregereje – uwo ni Uhoraho ubivuze – maze nzagirane Isezerano rishya n’umuryango wa Israheli n’uwa Yuda. Rizaba ritandukanye n’iryo...


in
277
AMASOMO YO KUWA GATATU 14/03/2018

AMASOMO YO KUWA GATATU 14/03/2018

Speaker: | March 15, 2018

Abatagatifu : Matilda, Evelina. ISOMO RYA MBERE Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi(Iz 49, 8-15). 8 Dore ibyo Uhoraho abwira Umugaragu we: << Igihe cy’ubutoneshwe naragusubije, ku munsi wo gukizwa naragutabaye, ndaguhanga, nkugenera kuvugurura isezerano...


in
517
Amasomo yo ku wa kabiri – Icya 3 cy’Igisibo, B

Amasomo yo ku wa kabiri – Icya 3 cy’Igisibo, B

Speaker: | March 06, 2017

Isomo rya mbere: Daniyeli 3,25.34-43 ______ Azariya yari ahagaze, abumbura umunwa rwagati mu ndimi z’umuriro, maze asenga agira ati Nyagasani, girira izina ryawe, ureke guhora udutererana, kandi ntuvuguruze Isezerano ryawe. Witwambura ubuntu bwawe, ugirire urukundo...


in
601
AMASOMO YO KUWA KANE 01/03/2018

AMASOMO YO KUWA KANE 01/03/2018

Speaker: | March 01, 2017

ICYUMWERU CYA KABIRI CY’IGISIBO,UMWAKA B MBANGIKANE Abatagatifu : Abundasi, Albini, Eudogisiya. ISOMO RYA MBERE Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya(Yer 17, 5-10) 5 Uhoraho avuze atya: Aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba...


in
569
Amasomo yo ku wa Mbere – Icya 3 cy’Igisibo

Amasomo yo ku wa Mbere – Icya 3 cy’Igisibo

Speaker: | May 21, 2015

Isomo rya 1: 2 Abami 5,1-15a Nahamani, umugaba w’ingabo z’umwami wa Aramu, yari umuntu wemerwa cyane na shebuja, ari umutoni we, kuko ari we Uhoraho yakoresheje agaha Aramu gutsinda. Ariko uwo mugabo w’intwari yari umubembe....